Kontakt

Możliwe sposoby kontaktu Mobiem Polska Sp. z o.o. Sp.k. jako Administratora Danych Osobowych:

Z Mobiem Polska możesz się skontaktować:

  1. Poprzez adres:  email biuro@mobiem.pl
  2. Listownie  na adres: Mobiem Polska Sp. z o.o. sp.k., ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych

Mobiem Polska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych tj. osobę, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres pocztowy:
Mobiem Polska Sp. z o.o. sp.k.
Na ręce: Inspektor Ochrony Danych
ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa

Adres email: iodo@mobiem.pl