Kontakt

Możliwe sposoby kontaktu Mobiem sp. z o.o. jako Administratora Danych Osobowych:

Z Mobiem możesz się skontaktować:

  1. Poprzez adres:  email biuro@mobiem.pl
  2. Listownie  na adres: Mobiem sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych

Mobiem wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych tj. osobę, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres pocztowy:
Mobiem sp. z o.o.
Na ręce: Inspektor Ochrony Danych
al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa

Adres email: iodo@mobiem.pl