Formularz zgłaszania incydentu naruszenia ochrony danych osobowych

Wpisz nazwę usługi, której dotyczy żądanie:
Podaj adres e-mail za pośrednictwem którego będziesz prowadzić z nami korespondencję w zgłaszanej sprawie:
Wpisz e-mail ręcznie
Określ czas zdarzenia możliwie najbardziej precyzyjnie:
Opisz możliwie precyzyjnie kto naruszył prawo, czyje prawa zostały naruszone, jakie były okoliczności naruszenia prawa:
Dozwolone formaty: pdf, png, jpeg, zip, doc, docx, txt, gif, odt, csv, xlsx, xls, eml
Wybierz plik

    * Pola obowiązkowe